Skilsmisse og vederlagskrav

Har ekteskapet nådd slutten, og partene ønsker å bryte ekteskapsløftet, skal nettoformuen ifølge ekteskapsloven deles likt mellom partene. Én av partene kan derimot bestemme seg for å svekke delingsgrunnlaget, noe som ekteskapsloven skal hjelpe med å forhindre.

 

skilsmisse

Retten til å fordele midlene likt ved skilsmisse kan føre til at den ene parten svekker delingsgrunnlaget:

  • Det kan skje ved at ektefellen overfører felles midler til poster som er unntatt fra likedeling. Felleseiemidler kan for eksempel være plassert i egen særeiebolig, mens den andre parten kan kreve erstatning for disse midlene.
  • Ektefellen kan også bryte delingsgrunnlaget ved å bruke midler til sin egen fordel. Når det ikke har blitt overført noen midler til denne personens poster, vil det føre til en ubalanse i delingsgrunnlaget. Dette er grunnlag nok for et vederlagskrav.
  • Den ene parten kan ødelegge eiendeler eller ha et stort personlig forbruk, slik at det som blir igjen til den andre parten, blir mindre.

 

Gaver og arv er ikke nødvendigvis grunnlag nok for et vederlagskrav. Gaver er ikke å anse som grunnlag for svekkelse av delingsgrunnlaget, men det kan være unntak dersom gaven er motivert av en forestående skilsmisse. Her vil det bli vurdert hvem som er gavens mottaker. Arv er ikke å anse som en del av felleseiet. Ekteskapslovgivningen gir utførlige beskrivelser av hva som er å anse som grunnlag for vederlagskrav.

 

Størrelsen på vederlagskravet skal i vanligvis tilsvare det reduserte beløpet. Dersom ektefellen har vært med på å øke den andre partens særeie, kan han eller hun få erstatning fra den andre ektefellen.

 

Ifølge ekteskapsloven må ikke en av ektefellene kreve vederlagskrav, selv om bestemmelsene i forbindelse med delingsgrunnlaget er oppfylt. Hvis ektefellen velger at han eller hun ikke vil kreve vederlag, anses det ikke som at man gir avkall på lodd, og kreditorene kan da heller ikke forfølge et vederlagskrav. Hvis det er et konkursbo involvert, er heller ikke det grunnlag for å kreve vederlag.

 

Ta kontakt med en familieadvokat for å sørge for at delingsgrunnlaget og oppgjøret skjer på en god måte. Det er alltid leit når noe tar slutt, men dere kan unngå tvister og avslutte forholdet til det beste for alle med hjelp fra en dyktig advokat.