Skadelig skilsmisse?

Dere har gått mange runder med dere selv og har kommet frem til at skilsmisse eller seperasjon er det eneste rette for dere og barna. Hvem hvordan kan dere gjøre det lettest mulig for barna, slik at minst mulig skade oppstår? 

Mange opplever at etter noen år der familielivet med regninger, rengjøring og stadige aktiviteter knyttet til barna fører til at de endrer seg. I noen tilfeller ender det opp med at et som en gang var et nyforelsket par, blir nødt til å gå fra hverandre fordi de har vokst i forskjellige retninger. I noen tilfeller kan det være at en av partene fungerer skadelig for familien, og det beste for den gjenværende parten er å ta barna og gå. Det finnes mange grunner til å skille seg i dag, men det finnes heldigvis mange gode råd om hvordan man kan gå frem for å gjøre det mest mulig skånsomt for barna.

Alle barn har en trygg base og det er foreldrene, derfor påvirker det barna sterkt om foreldrene velger å skille lag. Dette er selvfølgelig avhengig av hvorfor foreldrene skiller seg, i noen tilfeller kan enkelte barn også ha en forståelse for at det er best på den måten. Mange barn går automatisk inn i situasjonen med følelsen av at det er deres feil at foreldrene skilles. Om de bare hadde vært snille nok, søte nok og finke nok ville aldri mamma forlatt pappa. Det er viktig å fortelle barna i store bokstaver at ingenting mor og far gjør er deres feil.

Barna har mange måter å reagere på, noen vil reagere med lettelse, mens andre igjen vil gå inn i en sorgprosess. Livet som de kjente det er tross alt i ferd med å endre seg radikalt. Samtidig er det viktig å huske at man som foreldre kan være veldig flinke, bevisste og pedagogiske men faktum er at barna ikke er i med i valget her. Det er ikke de som bestemmer, men det er gjerne de som må ta konsekvensene av foreldrenes valg.

Det er vanskelig å stadfeste akkurat hvor mye en skilsmisse belaster et barn, det er avhengig av mange faktorer. Har det vært mye vold og konflikter i ekteskapet og er det mye sjalusi, sorg og bitterhet som preger selve skilsmissen kan dette bli ekstra tungt for barna. Det er viktig at foreldrene evner å samarbeide gjennom skilsmissen slik at konfliktnivået blir lavere, og at de ikke bruke barna mot hverandre.

For en mindre skadelig skilsmisse

Det er viktig å gi barna tid til å fordøye skilsmissen og en eventuell nyetablering. De trenger å få sørge over skilsmissen samtidig som de trenger å vende seg til en eventuell ny partner og familie. Mange søker rådgivning når bruddet er et faktum, og det er store spørsmål som må avgjøres. Hvor skal man feire jul, hvor skal man bo og hvor skal man feire høytidene? Barna får plutselig to hjem å forholde seg til, og det er viktig at foreldrene legger ordentlig til rette for dette. Barneombudet har utarbeidet en ønskeliste på vegne av barn som har opplevd og opplever samlivsbrudd.

  • Bo i nærheten av hverandre.
  • Vær venner!
  • Ikke krangle i nærheten av meg.
  • Spør meg hva jeg mener, men ikke la meg bestemme hva som skjer.
  • Ikke konkurrer om hvem som er den beste forelderen.
  • Ikke betro deres følelser til meg.
  • La meg beholde mitt gamle nærmiljø.
  • Ikke bruk meg som budbringer.
  • La meg få beholde mitt liv.