Samfunnets grunnpilar

Uten familiebånd ville sivilisasjonen knapt kunne fungere, og alle barn har godt av en trygg oppvekst med foreldre de kan lære av og se opp til. Nå opplever mange barn en vanskelig oppvekst med steforeldre eller bare én forelder som bor hjemme. Mor eller far får de besøke bare noen ganger i måneden, og en slik ustabilitet kan være med å gjøre barna utrygge.

Skilsmisse er en vanlig årsak til at foreldre splittes, og det er vondt for barna i familien å måtte oppleve at mamma og pappa skiller lag. Noen kan føle skyld for at foreldrene gikk fra hverandre, mens andre kanskje kjenner på sinne og motvilje for eventuelle nye kjærester eller steforeldre.

Deler av kriminaliteten som foregår har muligens skyld i ustabile familier, siden en oppvekst uten nok kjærlighet og samhold kan virke sterkt inn på et barn eller en ungdom. Det blir vanskelig for en som ikke har blitt vist kjærlighet å vise det selv, og barn som ikke har fått satt grenser kan selv få problemer med å vite når de går for langt.

 

Årsakene til skilsmisse

 

Man hører ofte eldre si at skilsmisse ikke var et valg på deres tid, noe som faktisk delvis er sant. Det å skille seg ble ansett som skammelig og uhørt i historisk tid og faktisk langt utover i moderne tid, men nå er det mange som til og med blir oppfordret til det. Ukeblad og nettaviser har ofte artikler om grunner til at du bør skilles eller tegn på at partneren er utro.

Ekteskap blir også sett på som noe religiøst, og siden religion stadig mister innflytelse i det vestlige samfunnet, er det kanskje ikke rart at ektepakten ikke blir respektert. Skilsmisse blir sett på som en lettvint løsning for å bli kvitt problemer, og selv om det er til en viss grad medfører riktighet i noen tilfeller, kan en skilsmisse også ofte føre til uro og sorgreaksjoner.