Når skilsmissen er et faktum

Mor og far har funnet ut at de ikke kan leve sammen mer, og igjen sitter barna som ofte må betale prisen for foreldrenes avgjørelse. Foreldre med endeløs dårlig samvittighet gjør gjerne det de kan for at barna skal få det godt igjen, men fungerer det? 

Belastende for barna

Hvor mye og hvorvidt en skilsmisse er belastende for barna er avhengig av hvordan hjemmesituasjonen til barna var når foreldrene var i sammen og ikke minst hvor motstandsdyktige barna er.

Hvordan skilsmissen så forløper seg, betyr også mye for hvordan barna håndterer selve bruddet. Høyt konfliktnivå i skilsmissen betyr at det er viktig med helt klare kjøreregler, og foreldres evne til å samarbeide etter bruddet er avgjørende for hvordan barna opplever skilsmissen. Det er også viktig at barna ikke brukes som en brikke mot andre part.

Forklar, gjenta og respekter

Som foreldre er det viktig at man gir barnet rasjonelle forklaringer på det som skjer, slik at barnet kan forsøke å forstå. Dette må nok gjentas ofte ettersom barn ofte vil få nye spørsmål og tanker rundt det som skjer etterhvert som de får tenkt seg litt om. Respekter at barnet trenger tid til å fordøye det som skjer og at de også har behov for sin egen sorgprosess. Respekter også at de har en sterk lojalitetsfølelse, så aldri krev at de skal gå i mot noen av foreldrene.

  • Husk at barna er barn! Ikke behandle dem som små voksne.
  • Ikke ksjem dem bort, selv om man gjerne sitter med dårlig samvittighet. I stedenfor å sørge for at de har dobbelt opp av alt, kjøp ting som de kan ta med seg fra det ene til det andre stedet, som for eksempel trampoline fra Trampoline spesialisten.
  • Husk at barna trenger bekreftelse og vær tilgjengelig om de trenger å prate om det som skjer.
  • Husk å frita barna for all skyld. Det er viktig at de forstår at de ikke er årsak til det som skjer.
  • Gi barna tid! De må få lov til å forberede seg på den nye virkeligheten som møter dem. Husk også dette når nye partnere skal introduseres.