Skilsmisser i Norge

Statistikker fra SSB viser at flere nå velger å inngå ekteskap og færre velger å avslutte det. I 2012 ble det inngått 24 300 ekteskap i Norge, og dette er 1200 flere enn i 2011. Av disse var det 269 par av samme kjønn som giftet seg. Totalt ble 9 900 par skille og 11 100 par valgte å ta ut seperasjon i 2012.

I Norge er det vanligste å skille seg når menn er i alderen 40-44 år og alderen 35-39 år hos kvinnene. De fleste ekteskapene som ble avsluttet i 2012 hadde vart i gjennomsnittelig 12.9 år. Ser man på statistikken vil det si at 40.9 % av alle inngåtte ekteskap vil ende i skilsmisse. Sammenligner man med tallet 50.4% fra 2004 så ser vi helt klart en nedgang i antall skilsmisser.

En skilsmisse betyr ikke bare at et ektepar går i fra hverandre, det kan også bety at en familie blir splittet. Bare i 2012 opplevde 9 600 barn under 18 år at foreldrene skilte seg, og 11 900 barn opplevde at foreldrene tok ut separasjon. Antallet er noe midnre enn året før men det betyr allikevel at så mye som over 20 000 barn opplever at familien rakner fra hverandre hvert år, med alt det innebærer.

I gruppen av barn som opplevde at mor og far ble skilte var 48% i den sårbare aldersgruppen 6-12 år hvor de har noen begreper for hva som skjer, men ikke nødvendigvis forståelse av situasjonen. Dette er en periode hvor barnet gjerne begynner på skole og er i ferd med  finne seg et liv utenfor hjemmets fire vegger, med venner på lekeplasse, klassekamerater og det å lære alle de sosiale kodene som følger med de nye rollene. For alle barn gjelder det selvsagt at man ikke skal gjennomføre mange store endringer på en gang, men denne gruppen kan være mer sårbar enn andre.

Selv om paret selv har valgt å skille eller separere seg betyr ikke det nødvendigvis at det er fryd og gammen når papirene er signerte. Et samlivsbrudd defineres som en livskrise og mange får harde reaksjoner mens det står på og etterpå. Mange opplever en følelse av skam, skyld, sinne, eller kanskje alt på en gang. Det er viktig at man har fokus på å få gjort bruddet så rent som mulig, spesielt for barna sin skyld. Erkjenn at bruddet er en realitet og håndter de følelser som kommer opp rundt bruddet.

Det er mye praktisk som må ordnes i forbindelse med et samlivsbrudd og samfunnet rundt tar nok ikke mye hensyn til at din verden akkurat der og da står litt stille. Det er viktig å prate om de tingene som føles veldig vanskelige, gjerne med en nær venn eller en rådgiver.Prøv å få litt hyggelige ting inn i hverdagen gjennom å planlegge og gjennomføre positive aktiviteter. Glem heller ikke å ta godt vare på deg selv i denne prosessen. Sørg for å trene, spise og gjøre andre ting du pleier å gjøre for å ta vare på deg selv.

Noen råd for å takle samlivsbruddet:

  • Erkjenn at bruddet er et faktum
  • Snakk ut med den andre parten om årsakene til bruddet for å unngå å sitte igjen med mye skyld eller nederlagsfølelse
  • Ikke steng følelsene inne, men snakk med noen du stoler på
  • Vær fysisk aktiv
  • Oppretthold nettverk gjennom jobb og fritidsaktiviteter
  • Vær tydelig på hvordan du og dere ønsker at familie og venner skal forholde seg til dere
  • Vedvarer sorgen over bruddet bør du søke hjelp, slik at du raskere kan få det bedre og kan begynne å se fremover